Dentoalveolárna chirurgia, implantológia

Na našej klinike v novootvorených priestoroch poskytujeme aj stomatochirurgické a implantologické výkony. Máme na to prispôsobené priestory chirurgickej ambulancie.

Spektrum našich stomatochirurgických výkonov tvoria:

  • Resekcia (odstránenie zápalového ložiska zubného pôvodu)
Resekcia (odstránenie zápalového ložiska zubného pôvodu)
Resekcia (odstránenie zápalového ložiska zubného pôvodu)
  • Incízie (riešenie akútnych zápalov)
  • Excízie (odsránenie patologických ložísk, vrátane histologického vyšetrenia)
Excízie (odsránenie patologických ložísk, vrátane histologického vyšetrenia)
Excízie (odsránenie patologických ložísk, vrátane histologického vyšetrenia)
  • Patefakcia (čeľustno-ortotodontické sťahovanie, zle postave- ných zubov do oblúka)
Patefakcia (čeľustno-ortotodontické sťahovanie, zle postave- ných zubov do oblúka)
Patefakcia (čeľustno-ortotodontické sťahovanie, zle postave- ných zubov do oblúka)
Patefakcia (čeľustno-ortotodontické sťahovanie, zle postave- ných zubov do oblúka)
  • Chirurgické extrakcie
Chirurgické extrakcie - rentgen
Chirurgické extrakcie
Chirurgické extrakcie
Chirurgické extrakcie
Chirurgické extrakcie
Chirurgické extrakcie - zub
  • Prehĺbenie plytkého vestibula
  • Cystectomia
Cystectomia
  • Plastiky (rôzneho rozsahu)
  • Chirurgia detí a dorastu
Chirurgia detí a dorastu - rentgen
Chirurgia detí a dorastu
Chirurgia detí a dorastu
Chirurgia detí a dorastu - zuby
  • Implantológia:

1. nadstavba kosti augmentačnými materiálmi (umelé kostné tkanivo, sinus lift a pod.)

Implantológia
Implantológia
Implantológia
Implantológia
Implantológia
Implantológia
Implantológia
Implantológia

2. implantológia, vrátane 3D - dentálneho CT

Implantológia, vrátane 3D
Implantológia, vrátane 3D
Implantológia, vrátane 3D

Keďže pracujeme v úplne nových priestoroch, ktoré spĺňajú všetky kritéria a štandardy európskych noriem, zákroky sú vykonávané za prísnych hygienických kritérií.

Záleží nám na spokojnosti našich pacientov a klientov, a tomu podriaďujeme všetko.

DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE