JUTKA CLINIC – zubná oáza

Naša spoločnosť je v odbore stomatológia na trhu už viac ako 15 rokov. Predtým sme pôsobili pod názvom „ Pedo Dent“ s.r.o., v areáli polikliniky Sever.

Z dôvodov zvyšovania kvality poskytovaných služieb, odbornosti, pracovného prostredia a v neposlednom rade komfortu pre pacientov, sme sa rozhodli vybudovať úplne nové pracovisko.

Po náročnej etape príprav, sa nám tohto roku 2018 podarilo otvoriť jednu z najmodernejších kliník v SR a v Košiciach. Toto pracovisko sa svojim vybavením môže porovnávať s najkvalitnejšími pracoviskami v Európe.

Táto klinika je zariadená najmodernejším materiálno – technickým vybavením vrátane samostatnej miestnosti s digitálnym rtg prístrojom.

Samostatný dôraz kladieme na celkové želania a spokojnosť pacientov. Priestory sme rozšírili aj o samostatnú ambulanciu pre detských pacientov a samostatnú ambulanciu dentálnej hygieny. Nadštandardne je tu vybavená aj chirurgická sála pre tie najnáročnejšie chirurgické zákroky ( vrátane implantátov ), ako aj laserových zákrokov.

Tešíme sa na Vás, na našej novej klinike

kolektív JUTKA CLINIC