Kompletné vyšetrenie

Naším krédom je vysoký hygienický štandard = SPOKOJNÝ PACIENT. Každý pacient je ošetrený so 100%-ne nezávadnými nástrojmi a násadcami, čo súvisí s ochranou voči prenosu infekcie.

Všetko na jednom mieste. U nás pacientov neodosielame. Poskytujeme komplexné vyšetrenie a ošetrenie (RTG, stomatochirurgia, dentálna hygiena, či ošetrenie koreňových kanálov) na jednom pracovisku.

Individuálny prístup. Našich pacientov sa vždy snažíme čo najnázornejšie poučiť o ich zdravotnom stave a možnostiach liečby, preto pri práci využívame nadštandardné vyšetrovacie prístroje, akými sú intraorálna kamera, detektor kazu, či digitálny RTG prístroj.

Po kompletnom vyšetrení vám zostavíme individuálny liečebný plan s kalkuláciou ceny.

DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE