Náš tím

Lekár:

Lekár:

Lekár:

MUDr. Igor Jutka, MPH

MUDr. Ingrid Jutková

MDDr. Alžbeta Srebalová

Zdravotná sestra:

Dentálna hygiena:

Zubný asistent:

Adriana Komorová

Bc. Michaela Vinca

Štefánia Gondoľová

DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE